Вие сте тук:НачалоПродуктиПреобразуватели на сигналиПасивен галваничен разделител PGR2

Пасивен галваничен разделител PGR2

Пасивен галваничен разделител PGR2

Предназначение

Пасивният галваничен разделител PGR2 е устройство, което разделя електрически аналогов постояннотоков сигнал 4-20mА от трансмитери или други източници (DAC с токов изход 4-20mА, ...).

Не се нуждае от външно захранване (енергията за преобразуването се получава от енергията на входния сигнал в обхвата от 0 до около 1mA).

Не отделя топлина. Използва се в случаите, когато консуматорите на токовия сигнал се влияят помежду си или за предпазване на входните вериги на контролери.

Модул PGR2. Паспорт

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД