Вие сте тук:НачалоПродуктиПрограмируеми контролериПрограмируем модулен контролер MC5

Програмируем модулен контролер MC5

Програмируем модулен контролер MC5

Предназначение

Програмируемият контролер с модулна архитектура MC5 е предназначен за автоматизацията на системи от среден и висок клас. Възможността за обработка на голям брой входно-изходни сигнали и високоскоростното изпълнение на програми от контролера го прави подходящ за управление на процеси с големи изисквания към брой и разнообразие на параметри, бързина на следене и управление.

MC5 притежава огромна гъвкавост, която се обуславя от големия и постоянно разширяващ се набор периферни модули. Същите могат да се набират в различни конфигурации за удовлетворяване на разнообразни нужди.

MC5 работи самостоятелно и в състав на сложни йерархични системи за управление.
Конструктивното оформление позволява:

  • гъвкавост при избора на конфигурация от модули за покриване изискванията на всеки клиент;
  • рязко намаляване на времето за инсталация и настройки, дължащо се на нова система за автоматично разпознаване на модулите;
  • висока механична устойчивост и безотказна работа в индустриална среда;
  • бърза проверка на състоянието на системата, осигурена от механизъм за автодиагностика на модулите.

MC5 притежава развити комуникационни възможности. Вградената в процесорния модул комуникационна система позволява включване към различни серийни устройства и системи и възможност за поддръжка на различни видове комуникационни протоколи.

Модул MC5. Паспорт

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД