You are here: HomeEngineering

Инженеринг

Внедрени системи, разработени от ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. Търговище

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ внедри управляваща система за пречиствателната станция за отпадни води в гр. Търговище.

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ гр.ТЪРГОВИЩЕ)

  Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище

Проектът е част от Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 10 000 жители и Директива 91/271/ЕС за пречистването на градските отпадъчни води. Финансирането е осигурено от ЕС по Програма ИСПА - 75% и Република България - 25%. Възложител е Министерството на околното среда и водите.

Read more: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. Търговище

ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД, гр. Карлово

 • СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОДИТЕ НА ЕЛЕКТРОДЪГОВА ПЕЩ

  Система за автоматично управление движението на електродите на електродъгова пещ :: “ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004” АД гр.Карлово Система за автоматично управление движението на електродите на електродъгова пещ :: Табло за управление
Read more: ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД, гр. Карлово

ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВО ВЕЛПАПЕ

  Система за управление на технологична линия за производство на пластмасово велпапе :: ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Система за управление на технологична линия за производство на пластмасово велпапе :: Табло за управление Управляваща система :: SCADA Система
Read more: ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

КОЛОР ЧАРТ България

CNC Рутер за нанасяне на лепило върху каталози CNC Рутер за нанасяне на лепило върху каталози CNC Рутер за нанасяне на лепило върху каталози
 • 1. CNC РУТЕР ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛО ВЪРХУ КАТАЛОЗИ

  • 1.1. Работни ходове 1500х800мм
  • 1.2. Материал – алуминиеви профили Rexroth
  • 1.3. Управление
   • 1.3.1. Програмируем контролер MC6A (Изоматик Комплект)
   • 1.3.2. АС – сервозадвижвания ELAS (Електроинвент)
   • 1.3.3. Сензорен дисплей - 7”
Read more: КОЛОР ЧАРТ България

ALPINE - MAYREDER Bau GmbH - VACHA CASCADE / BULGARIA

Система за радиоуправление на кабелкран Система за радиоуправление на кабелкран
 • СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА МРЕЖОВО НАПРЕЖЕНИЕ

 • СИСТЕМА ЗА РАДИОУПРАВЛЕНИЕ НА КАБЕЛКРАН

 • СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕЛЕЙНИ СИГНАЛИ НА КАБЕЛКРАН

 • АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ИНДИКАЦИЯ НА БЕТОН

Инструкция за експлоатация на система за радиоуправление на кабелкран


КРАЙБУРГ - БЪЛГАРИЯ

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВА ГУМА


ТЕЦ БОБОВДОЛ

Система за неутрализация на отпадни води
 • СИСТЕМА ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ОТПАДНИ ВОДИ

Система за неутрализация на отпадни води


ХЪС ООД, гр. Пловдив

Система за управление на линия за напречен разкрой на метални листове Система за управление на линии за студеноогънати профили       Система за управление на линии за студеноогънати профили

СТИКО 90, гр. Пловдив

Система за управление на разролваща машина Система за управление на разролваща машина
 • УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗРОЛВАЩА МАШИНА


САМ-КИНТИ, гр. Пазарджик

Управление на линии за хранителновкусовата промишленост
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИНИИ ЗА ХРАНИТЕЛНОВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ


 •  Start 
 •  Prev 
 •  Next 
 •  End 

Page 1 of 3

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД