Вие сте тук:НачалоПродукти

Продукти

Модул променливотокови изходи SSR8E

Модул променливотокови изходи SSR8E (лицев панел) Модул променливотокови изходи SSR8E (страничен изглед)

Предназначение

Модулът променливотокови изходи SSR8E съдържа 8 (осем) независими електронни силови променливотокови ключа. Предназначен е да комутира електрически товари с мощност до 440W за всеки ключ, захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

Прочети още: Модул променливотокови изходи SSR8E

Модул релейни изходи REL5

Модул  релейни изходи REL5

Предназначение

Модулът релейни изходи REL5 съдържа 5(пет) електромеханични ключа. Силовият превключващ елемент е електомеханично реле. Предназначен е да комутира променливотокови и постояннотокови товари. За всеки ключ са изведени по един нормално отворен и по един нормално затворен контакт, които имат общ край.

Прочети още: Модул релейни изходи REL5

Модул транзисторни изходи FET4B

Модул  транзисторни изходи FET4B (лицев панел) Модул  транзисторни изходи FET4B (страничен изглед)

Предназначение

Модулът FET4B съдържа 2 транзисторни постояннотокови ключа тип NPN (общ плюс за товара) и 2 транзисторни постояннотокови ключа тип PNP (общ минус за товара). Четирите ключа имат общо захранване. Предназначени са да комутират мощни електрически товари, захранвани от постоянно напрежение в границите от 18Vdc до 36Vdc.

Прочети още: Модул транзисторни изходи FET4B

Модули транзисторни изходи FET2x2N и FET2x4N

Модул  транзисторни изходи FET2x2N Модул  транзисторни изходи FET2x4N

Предназначение

Модулите FET2x2N и FET2x4N съдържат съответно 4 и 8 транзисторни постояннотокови ключове. Предназначени са да комутират мощни електрически товари, захранвани от постоянно напрежение в границите от 18Vdc до 36Vdc. По заявка могат да се доставят и за 48 Vdc.

Прочети още: Модули транзисторни изходи FET2x2N и FET2x4N

Конвертор USB-RS485

Конвертор USB-RS485 :: Вариант с прозрачна обвивка Конвертор USB-RS485 :: Вариант с кутийка

Предназначение

Конверторът USB към RS485 служи за осъществяване на връзка между компютър чрез USB порт и устройства с комуникационен интерфейс RS485. Системата позволява включването до 256 интерфейсни устройства към един компютър. Серийният интерфейс RS485 е галванично разделен от USB, което прави безопасно използването му в промишлеността. Мощният сериен драйвер пък позволява свързването на голям брой устройства на серийната шина без използването на допълнителен повторител (до 256) и висока скорост на комуникация (до 500 Kbps).

Прочети още: Конвертор USB-RS485

Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Предназначение

Модулът REP485 представлява интерфейсен усилвател на сигнали използвани при серийния комуникационен стандарт RS485. Предназначен е да усилва сигналите при изграждане на мрежи с голям брой устройства или дълги информационни линии. Обикновенно това се налага когато броят на устройствата в един сегмент от мрежата е по-голям от 32 или дължината на линията е по-голяма от 1 км.

Прочети още: Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Страница 3 от 6

Подкатегории

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД