Вие сте тук:НачалоПродуктиПрограмируеми контролериПрограмируем контролер MC4

Програмируем контролер MC4

Програмируем контролер MC4

Предназначение

MC4 е програмируем логически контролер за управление на машини и съоръжения със средно ниво на сложност. Програмира се лесно с език от високо ниво посредством PC и от вградената клавиатура.

В зависимост от типа на индикацията се предлага в два варианта на изпълнение - с двуредова LED индикация с 6 символа на ред и четиредова LCD индикация по 20 символа на ред.

Притежава силно развита аналогова и цифрова периферия.

Вградените PID регулатори го прави осбенно подходящ за цялостно управление на екструдери, шприц машини, блас автомати и др.

MC4 притежава и богати комуникационни възможности, което позволява включването му в мрежа от контролери и операторски станции, свързване към модеми или радиомодеми за осъществяване на дистанционно управление на машини и съоръжения.

Модул MC4. Паспорт

Модул MC4. Работа с модул клавиатура и индикация (LED).

Модул MC4. Работа с модул клавиатура и индикация (LCD).

Програмируем контролер MC4 – набор от модули. Цени.

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД